023 556 00 51

Privacy Statement

Claus, gevestigd aan Bosweg 19, 2131 LX Hoofddorp, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. BARRACA Rodizio Grill & Bar is onderdeel van Claus Group, gevestigd aan Bosweg 15, 2131 LX Hoofddorp, Nederland.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Claus Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:* Voor- en achternaam
* Geboortedatum
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Reserveringsgegevens
* Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch
* Locatiegegevens
* Gegevens over uw activiteiten op onze website
* Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@claus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Claus Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:* Het afhandelen van uw betaling.
* Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
* U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Claus Group verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Claus Group neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Claus Group) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Claus Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden geanonimiseerd wanneer wij deze gebruiken voor interne managementrapportages. Verder worden uw gegevens bewaard zolang als dat wettelijk verplicht is. Bij marketingdoeleinden kunt u zich ten alle tijden afmelden. Reserveringsgegevens bewaren wij alleen vanwege onze wettelijke verplichting, de rest van uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn om onze primaire taak, het uitvoeren van reserveringen, te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Claus Group verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Claus Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Claus Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@claus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Claus Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Claus Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@claus.nl.

Cookiebeleid Claus
Op deze website en andere websites van Claus Group wordt gebruik gemaakt van cookies. In dit cookiebeleid wordt uitgelegd wanneer en waarom cookies naar bezoekers van de website (‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) mogen worden verstuurd. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Dankzij cookies kunnen we belangrijke informatie onthouden en uw gebruik van de Website vergemakkelijken. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig is, de ‘levensduur’ van het cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een andere waarde.
Session cookies zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser bewaard blijven totdat u de website verlaat.
Permanente cookies blijven in het cookiebestand van uw browser opgeslagen (hoewel de duur afhangt van de levensduur van het specifieke cookie). Wanneer we session cookies gebruiken om het totale aantal bezoekers van onze Website te tracken, gebruiken we anonieme, verzamelde gegevens (de cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens).

Welke soorten cookies zijn er?
Functionele cookies:Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van de Website. Deze mogen dan ook geplaatst worden zonder toestemming van de bezoeker. Voor het gebruiken van deze cookies hoeft geen melding aan de gebruiker getoond te worden.
Analytics cookies:
Dit zijn cookies die gebruikt worden om statistieken over onze Website te verzamelen. Deze mogen in de meeste gevallen zonder toestemming geplaatst worden, mits de gebruikersgegevens niet verzameld worden en de vergaarde informatie anoniem blijft.
Het uitvoeren van A/B testen valt eveneens onder analytics cookies, als de tools waarmee de A/B test wordt uitgevoerd anonieme gebruikersdata verzamelt.
Marketing cookies:
Marketing cookies, ook wel ‘3rd party cookies’ worden geplaatst om bezoekers te volgen (tracken) en informatie over hun websitegedrag te verzamelen. Hierbij worden vaak diensten van derden gebruikt (Facebook, LinkedIn, Addthis, re marketing tags ect.)

Welke cookies worden er geplaatst?
Op de websites van Claus Group worden er naast strikt noodzakelijke cookies ook functionele cookies en marketing cookies geplaatst. Deze cookies zijn nodig voor het aanbieden van extra functionaliteit om uw website bezoek te verbeteren. Denk aan functionaliteiten voor het delen van content op social media (Facebook, LinkedIn, Instagram). Tevens maken wij ook gebruik van Google Analytics om onze website te analyseren en op basis van deze gegevens onze website beter in te richten.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op

Welke cookies worden er geplaatst?

Op de websites van Claus Group worden er naast strikt noodzakelijke cookies ook functionele cookies en marketing cookies geplaatst. Deze cookies zijn nodig voor het aanbieden van extra functionaliteit om uw website bezoek te verbeteren. Denk aan functionaliteiten voor het delen van content op social media (Facebook, LinkedIn, Instagram). Tevens maken wij ook gebruik van Google Analytics om onze website te analyseren en op basis van deze gegevens onze website beter in te richten.

Google Analytics
Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics cookies, zodat de gewoonten, de wensen en het gebruikersgedrag van de bezoeker onderzocht kunnen worden. Hierdoor worden onze websites beter afgestemd op de doelgroep en wordt beter voldaan aan de vraag van de gebruiker. Dankzij Google Analytics kan worden bijgehouden hoe vaak er op een bepaald item wordt geklikt en welke pagina's het op de website goed doen of eventueel verbeterd kunnen worden. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Tevens kan Google niet het volledige IP-adres verwerken via de website, doordat het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen. Claus Group maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies. Google heeft van Claus Group geen toestemming ontvangen om gegevens van websitebezoekers te gebruiken voor advertentiedoeleinden, zoals Google Adwords of Remarketing.

Facebook, LinkedIn en X
Op onze websites staat ook een Facebook-pixel en LinkedIn Inside Tag. Zowel de pixel als tag werken door middel van een stukje code die van Facebook en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om meer te weten te komen over wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en encrypted opgeslagen. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook en Google hebben zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en X. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk X zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u dus ook de privacyverklaring van Facebook en van X (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons-)gegevens doen die zij via deze cookies verwerven.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt onze cookies natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze websites niet optimaal werken. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat uitgelegd op Google.

Nieuwsbrief
Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief van BARRACA Rodizio Grill & Bar? Dan gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres van onze verzendlijst verwijderd.

Drag